Indhold

Børne- og Kulturudvalget

Udvalgets arbejdsområder er blandt andet folkeskolen, dagtilbud til børn og unge, biblioteker samt kultur og folkeoplysning.

Børne- og Kulturudvalgets ansvarsområder

 • Folkeskolen
 • Andre skoleformer for børn og unge
 • Erhvervsuddannelser
 • Korte og mellemlange uddannelser
 • Uddannelsespolitik
 • Dagtilbud for børn og unge
 • Øvrige tilbud til børn og unge
 • Undervisningsteknologi
 • Biblioteker
 • Folkeoplysning
 • Idræt og andre fritidsaktiviteter
 • Kulturpolitik.
Udvalget kan herudover i konkrete sager rådgive og afgive indstilling til bestyrelsen i tilgrænsende spørgsmål vedrørende:
 • Sociale spørgsmål for børn og unge
 • Det specialiserede børneområde
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Arbejdsmiljø
 • Ligestilling og mangfoldighed
 • Digital forvaltning
 • Konkurrenceudsættelse
 • Ledelse
 • Integration
 • Internationale børne-, uddannelses- og kulturspørgsmål.

Udvalgets medlemmer 

 • Formand: Leon Sebbelin (B), Rebild
 • Næstformand: Ulf Harbo (Ø), Norddjurs
 • Jane Jegind (V), Odense
 • Kim Valentin (V), Gribskov
 • Danni Olsen (O), Albertslund
 • Benedikte Kiær (C), Helsingør
 • Lis Tribler (A), Slagelse
 • Mette Nielsen (A), Viborg
 • Jacob Bjerregaard (A), Fredericia