Indhold

KKR Syddanmark

KKR Syddanmark er et af de fem kommunekontaktråd (KKR), der er etableret som det regionale led i KL’s organisation. I KKR Syddanmark mødes borgmestrene og andre politikere fra de 22 kommuner i Region Syddanmark for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats.

Borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune, er formand for KKR Syddanmark. Næstformand er borgmester Jacob Bjerregaard fra Fredericia Kommune.

Seneste nyt

 • 20.12.16

  Julehilsen fra KKR Syddanmark

  2016 er ved at rinde ud, og vi ser tilbage på et begivenhedsrigt år.

 • 22.11.16

  KKR Syddanmark i partnerskab om digitalt evalueringssystem af praktikforløb

  KKR Syddanmark har besluttet at indgå et partnerskab om et digital evalueringssystem, hvorigennem studerende i Syddanmark evaluerer deres praktikforløb. Evalueringssystemet er udviklet af UC Syd og UC Lillebælt i samarbejde med Region Syddanmark og blev sat i drift tidligere i 2016. Det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvornår og i hvilken hastighed, kommunen skal implementere systemet.

 • 22.11.16

  KKR fokusområder for beskæftigelse

  KKR Syddanmark har på det seneste møde drøftet tværkommunale samarbejder med særlig vægt på arbejdet med kvalificeret arbejdskraft. På mødet fortalte virksomheden Belman A/S og jobcenter Esbjerg om deres arbejde med Ny mesterlære.