Indhold

KKR Syddanmark

KKR Syddanmark er et af de fem kommunekontaktråd (KKR), der er etableret som det regionale led i KL’s organisation. I KKR Syddanmark mødes borgmestrene og andre politikere fra de 22 kommuner i Region Syddanmark for at drøfte og fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats.

Borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune, er formand for KKR Syddanmark. Næstformand er borgmester Jacob Bjerregaard fra Fredericia Kommune.

Seneste nyt

 • 24.10.17

  Kommunerne løfter mere praktik på sygeplejerskeuddannelsen

  For at understøtte udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen har de syddanske kommuner valgt at løfte mere praktik på sygeplejerskeuddannelsen. Første status viser, at kommunerne er godt på vej.

 • 24.10.17

  Fokus på psykiatri

  KKR Syddanmark har over et par møder haft fokus på psykiatriområdet. Indledningsvist med drøftelser om udfordringer ved sektorovergange og koordinering samt udvikling i aktivitet i den regionale og kommunale psykiatri. Efterfølgende med fokus på beskæftigelse blandt borgere med psykiske lidelser.

 • 24.10.17

  Kontrakt med Syddansk EU kontor

  Et enigt KKR Syddanmark bakker op om den nye to-årige kontrakt med Syddansk EU kontor SDEO. Øvrige parter (Region Syddanmark, Vækstforum og SDU) forventes at underskrive i løbet af oktober 2017