Indhold

Beskæftigelse

KKR har til opgave at drøfte konkrete samarbejder mellem kommunerne på beskæftigelsesområdet. Formålet er, at formidle arbejdskraft på tværs af kommunegrænser.

Artikler om beskæftigelse

  • Status for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet

    Kommunerne og KKR har med beskæftigelsesreformen fået et større fælles ansvar for beskæftigelsespolitikken. Samarbejdet på tværs af jobcentre i jobcentrenes rekrutteringsservice Sjælland er et af resultaterne af samarbejdet på tværs i de 17 kommuner. Samarbejdet i jobcentrenes rekrutterings-service Sjælland er etableret på baggrund af tilbagemeldingerne fra virksomhederne. Idéen er, at når virksomhederne samarbejder med et jobcenter indgår alle jobcentre i region Sjælland i arbejdet med at finde ledig arbejdskraft

  • Kommunerne i KKR Sjælland vil understøtte virksomhedernes rekruttering via et forstærket samarbejde.

    KKR Sjælland drøftede på mødet den 23. november 2015 igangsættelse af et rekrutteringssamarbejde – dvs. øget samarbejde på tværs af kommuner og jobcentrene for at understøtte virksomhedernes rekruttering.