Indhold

Klima og Miljø

KKR er politisk forum for kommunernes fælles drøftelser om koordinering og tværkommunalt samarbejde på miljø- og planlægningsområdet. Drøftelserne omhandler koordinering af synspunkter og konkrete samarbejder mellem kommunerne på vand- og naturområdet samt planlovsområdet.

Der arbejdes i KKR-regi også med klima- og energiområdet, herunder fælles klima- og energistrategi for kommunerne og regionen.

Artikler om klima og miljø