Indhold

Flygtninge og integration

Udlændingestyrelsen udmelder hvert år et landstal for det forventede antal flygtninge, der skal boligplaceres i kommunerne. Landstallet omsættes til fem regionskvoter.

KKR har ansvaret for, at regionskvoten fordeles mellem kommunerne i regionen som kommunekvoter for de enkelte kommuner – enten gennem en frivillig fordelingsaftale eller fastsat af Udlændingestyrelsen efter den matematiske fordelingsmodel.

Artikler om flygtninge og integration

  • Flygtningefordeling 2017 og 2018

    KKR Sjælland drøftede fordelingen af regionskvoterne på kommunerne i region Sjælland og besluttede at følge Udlændingestyrelsen fordeling af kommunekvoter i 2017 og 2018 efter den matematiske model. Det er den model, som Udlændingestyrelsen bruger til fordeling af flygtninge - med mindre kommunerne selv bliver enige om andet

  • Flygtningefordeling 2016 – opjustering

    Udlændingestyrelsen har opjusteret landstallet og regionskvoterne for 2016 for det forventede antal flygtning i kommunerne i 2016. KKR Sjælland besluttede at følge kommunekvoterne, sådan som de er beregnet af Udlændingestyrelsen. KKR Sjælland har løbende haft fokus på økonomien til opgaven. Det blev således besluttet, at der bakkes op om KL’s arbejde for at sikre den nødvendige økonomi til integrationsopgaven.

  • Kommunekvoter for flygtninge i 2016

    Udlændingestyrelsen har nu fastsat kommunekvoterne for flygtninge i 2016. Kvoterne er beregnet ud fra et forventet landstal næste år på 12.000 flygtninge.