Indhold

Flygtninge og integration

Udlændingestyrelsen udmelder hvert år et landstal for det forventede antal flygtninge, der skal boligplaceres i kommunerne. Landstallet omsættes til fem regionskvoter.

KKR har ansvaret for, at regionskvoten fordeles mellem kommunerne i regionen som kommunekvoter for de enkelte kommuner – enten gennem en frivillig fordelingsaftale eller fastsat af Udlændingestyrelsen efter den matematiske fordelingsmodel.

Artikler om flygtninge og integration

  • Flygtningefordeling 2017 og 2018

    KKR Sjælland drøftede fordelingen af regionskvoterne på kommunerne i region Sjælland og besluttede at følge Udlændingestyrelsen fordeling af kommunekvoter i 2017 og 2018 efter den matematiske model. Det er den model, som Udlændingestyrelsen bruger til fordeling af flygtninge - med mindre kommunerne selv bliver enige om andet

  • Kommuner indgår frivillige aftaler om kvoter for flygtninge

    Udlændingestyrelsen oplyser, at kommunekvoterne for 2016 og 2017 bliver ændret en smule som følge af frivillige aftaler mellem kommunerne.

  • Flygtningefordeling 2016 og 2017

    Udlændingestyrelsen har den 31. august 2016 udmeldt et nedjusteret landstal for antallet af flygtninge, som må påregnes at skulle have opholdstilladelse i 2016 og 2017. Landstallet er nedjusteret til henholdsvis 7.500 personer i 2016 og 8.500 personer i 2017. Det betyder, at de tilsvarende regionskvoter og kommunekvoter nedjusteres