Indhold

Vækst, erhverv og regional udvikling

Der arbejdes tæt sammen på tværs af kommunerne om at etablere gode rammer for vækst og udvikling lokalt og regionalt. En stor del af det tværkommunale samarbejde organiseres gennem KKR, der blandt andet udpeger medlemmer til Vækstforum og Væksthusets bestyrelse.

Artikler om vækst, erhverv og regional udvikling

  • Handlingsplan for Greater Copenhagen 2018-2019

    KKR Sjælland godkendte, at handlingsplanen for Greater Copenhagen bliver toårig, og der skal arbejdes videre med tre forslag til signaturprojekter. Samtidig gav KKR Sjælland formandskabet mandat til at træffe beslutning i den videre behandling af handlingsplanen i Greater Copenhagen & Skåne Committees bestyrelse

  • Aftale om Væksthus Sjællands opgaver for 2018 på plads

    KKR Sjællands aftale med Væksthus Sjælland for 2018 er nu på plads. Fokusområderne i aftalen er bl.a. digitalisering, internationalisering, adgang til kvalificeret arbejdskraft og knudepunkt for rådgivning – herunder udvikling af Greater Copenhagen Academy og samarbejdet med Skåne samt analysearbejde

  • Oplæg til regional væksthusaftale

    KKR Sjælland drøftede oplæg til regional aftale med Væksthus Sjælland for 2018. Ligesom i 2016 og 2017 lægges der op til, at aftalen for 2018 er fælles for Væksthus Sjælland og Væksthus Hovedstaden for yderligere at styrke samarbejdet for at understøtte virksomhedernes mulighed for at skabe økonomisk udvikling, varig vækst og blivende beskæftigelse