Indhold

Vækst, erhverv og regional udvikling

Der arbejdes tæt sammen på tværs af kommunerne om at etablere gode rammer for vækst og udvikling lokalt og regionalt. En stor del af det tværkommunale samarbejde organiseres gennem KKR, der blandt andet udpeger medlemmer til Vækstforum og Væksthusets bestyrelse.

Artikler om vækst, erhverv og regional udvikling