Indhold

Det specialiserede socialområde og specialundervisning

Kommunerne har det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for tilbud til borgere med særlige behov på social- og specialundervisningsområdet.

Kommunerne køber pladser af hinanden og KKR koordinerer den samlede vifte af tilbud, så den svarer til alle typer af behov.

Som led i det formelle samarbejde indgås der årligt en rammeaftale. Og der er etableret en national koordinationsstruktur, som overbygning på rammeaftalen.

Artikler om det specialiserede socialområde