Indhold

KKR Sjælland

KKR Sjælland er et af de fem kommunekontaktråd (KKR), der er etableret som det regionale led i KL’s organisation. I KKR Sjælland mødes borgmestrene og andre politikere fra de 17 kommuner i Region Sjælland for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats.

Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune, er formand for KKR Sjælland. Næstformand er borgmester Carsten Rasmussen fra Lejre Kommune.

Seneste nyt

 • 23.03.18

  Fremme af Sjællandsk infrastruktur

  I 2012 var KKR Sjælland og regionen enige om et fælles trafikudspil "Sjælland baner vejen frem". I udspillet indgik følgende: Færdiggørelse af Ka-lundborgmotorvejen helt frem til Kalundborg, motorvej mellem Næsted og Rønnede og den resterende tværforbindelse Næstved-Kalundborg Med afsæt i det fælles trafikudspil Sjælland baner vejen frem var KKR Sjælland enige om at fremme de tre vejprojekter i prioriteret rækkefølge

 • 23.03.18

  Den fremtidige retning for udvikling af turismen i Region Sjælland

  KKR Sjælland drøftede det fremadrettede fokus for at udnytte potentialerne i turismen i Region Sjælland. Der var enighed om at fastholde et særligt Sjællands-perspektiv

 • 23.03.18

  Anbefalinger til ny regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) 2019 - 2022

  Der er indledt en proces, der skal føre frem til den nye ReVUS for 2019 – 22. ReVUS skal godkendes af det nye vækstforum og regionsrådet ultimo 2018