Indhold

KKR Hovedstaden

KKR Hovedstaden er et af de fem kommunekontaktråd (KKR), der er etableret som det regionale led i KL’s organisation. I KKR Hovedstaden mødes borgmestrene og andre politikere fra de 29 kommuner i Region Hovedstaden for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats.

Borgmester Steen Christiansen, Albertslund Kommune, er formand for KKR Hovedstaden. Næstformand er borgmester John Engelhardt fra Glostrup Kommune.

Seneste nyt

 • 13.02.17

  Dimensionering af pædagoguddannelsen 2017-18

  KKR Hovedstaden godkendte dimensioneringen af pædagoguddannelsen for 2017-18

 • 13.02.17

  Projekt om kompetent arbejdskraft i Greater Copenhagen PLO

  Udfordringer med at sikre kvalificeret arbejdskraft til bygge- og anlægsbranchen udgør en konkret barriere for vækstdagsordenen i Greater Copenhagen. Kommunerne i hovedstadsregionen har allerede taget de første skridt til at imødegå virksomhedernes udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet, bl.a. via etableringen af de to rekrutteringsservicer omkring Hovedstaden og i Nordsjælland. En opgradering og et stærkere samarbejde mellem Hovedstadens Rekrutteringsservice og Nordsjællands Rekrutteringsservice vil være en kommunal investering i bestræbelsen på at tiltrække virksomheder, investeringer og ikke mindst talenter til Greater Copenhagen. Der er derfor udarbejdet oplæg til en fokuseret indsats rettet mod øget arbejdskraftsdækning og beskæftigelse i hovedstadsregionen. KKR Hovedstaden drøftede projektet, og anbefalede kommunerne at godkende det

 • 13.02.17

  KKR-mål for sundhed

  Kommunerne i KKR Hovedstaden har siden 2013 arbejdet med fælles målsætninger og indsatser på sundhedsområdet. KKR-Hovedstaden har bedt Embedsmandsudvalget for Sundhed om at revidere de fælleskommunale rammepapirer til nye KKR-mål for sundhed. Et udkast til KKR-mål for sundhed blev den 25. november 2016 forelagt til drøftelse i KKR Hovedstaden. KKR ønskede en yderligere fokusering af målene, således at der bliver færre temaer og mere fokuserede indsatser. Derudover ønskede KKR en tydeligere beskrivelse af målhierarkiet på sundhedsområdet. KKR-målene er tilpasset efter KKR’s ønsker og KKR Hovedstaden godkendte målene på sit møde den 6. februar 2017