Indhold

KKR Hovedstaden

KKR Hovedstaden er et af de fem kommunekontaktråd (KKR), der er etableret som det regionale led i KL’s organisation. I KKR Hovedstaden mødes borgmestrene og andre politikere fra de 29 kommuner i Region Hovedstaden for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats.

Borgmester Steen Christiansen, Albertslund Kommune, er formand for KKR Hovedstaden. Næstformand er borgmester John Engelhardt fra Glostrup Kommune.

Seneste nyt

 • 18.10.17
  Dagsorden/mødereferat

  Referat af mødet i KKR Hovedstaden den 10. oktober 2017

  KKR Hovedstaden holdt møde den 10. oktober 20 på Pharmakon, Hillerød

 • 17.10.17

  Revideret fordelingsnøgle til intern fordeling af sygeplejestuderende

  Kommunerne i KKR Hovedstaden oplever aktuelt udfordringer med at rekruttere sygeplejersker og med en øget kompleksitet i sundhedsopgaverne i kommunerne, vil der i de kommende år være et stigende behov for at kunne rekruttere sygeplejersker. Denne udfordring samt ændringer i sygeplejerskeuddannelserne (reviderede studieordninger og en kommende fusion af professionshøjskolerne UCC og Metropol) har affødt en række initiativer, herunder et forslag til en revideret intern fordelingsnøgle mellem hovedstadskommunerne.

 • 17.10.17

  Greater Copenhagen handleplan 2018-2019

  Greater Copenhagens bestyrelse vedtager årligt en handlingsplan for arbejdet det kommende år. Handlingsplanen beskriver de aktiviteter, der finansieres dels gennem det årlige budget på 5,5 mio. kr. til fælles strategiske indsatser og dels gennem de tre regioner og de 79 kommuner, der er medlemmer af Greater Copenhagen & Skåne Committee. Der blev orienteret om arbejdet med handleplan for 2018-2019.