Indhold

KKR Hovedstaden

KKR Hovedstaden er et af de fem kommunekontaktråd (KKR), der er etableret som det regionale led i KL’s organisation. I KKR Hovedstaden mødes borgmestrene og andre politikere fra de 29 kommuner i Region Hovedstaden for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats.

Borgmester Steen Christiansen, Albertslund Kommune, er formand for KKR Hovedstaden. Næstformand er borgmester John Engelhardt fra Glostrup Kommune.

Seneste nyt

 • 26.04.17

  Fastholder aftale om udvikling i udgifter per dag på det specialiserede socialområde og specialundervisning

  Takstanalysegruppe under Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning har udarbejdet en analyse af udviklingen i udgifter per dag i perioden 2014-2017 samt af kommunernes samlede udgifter til det specialiserede socialområde 2012-2015. Resultaterne af analysen viser, at over halvdelen af kommunerne samt Region Hovedstaden er på vej til at leve op til aftalen for 2014-2018. Samlet set er udgifter per dag reduceret med 1,0 procent i perioden 2014 til 2017, og er således på vej mod aftalens mål for 2018. KKR Hovedstaden drøftede analysens resultater og de tiltag, som administrativt bliver taget for fortsat at følge området tæt, og for at understøtte kommunernes arbejde med at sikre efterlevelse af den flerårige aftale i 2018

 • 26.04.17

  Ny turismestrategi – Drøftelse af oplæg fra Wonderful Copenhagen

  Wonderful Copenhagens nye turismestrategi bygger på, at turister vil være ”midlertidige lokale”, mens de er her. Administrerende direktør for Wonderful Copenhagen, Mikkel Aarø-Hansen, præsenterede den nye turisme-strategi, og orienterede KKR Hovedstaden om arbejdet i Wonderful Copenhagen

 • 26.04.17
  Dagsorden/mødereferat

  Referat af møde i KKR Hovedstaden den 24. april 2017

  KKR Hovedstaden holdt møde den 24. april 2017 på Pharmakon, Hillerød.