Indhold

KKR

KL har fem kommunekontaktråd (KKR) - ét i hver region.

KKR består af alle borgmestrene i regionen og et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, så sammensætningen afspejler stemmefordelingen ved kommunalvalget.

KKR varetager kommunernes interesser på de regionale områder, hvor opgaverne løses bedst og mest effektivt i et samarbejde mellem kommunerne i regionen. KKR arbejder for at give den enkelte kommunalbestyrelse de bedst mulige rammer og betingelser for effektivt at levere service.

KKR's kerneområder:

  • Sundhed
  • Det specialiserede socialområde og specialundervisning
  • Vækst, erhverv og regional udvikling
  • Beskæftigelse
  • Uddannelse
  • Flygtninge og integration
  • Kollektiv trafik og infrastruktur
  • Klima og miljø

Læs mere om aktiviteterne på de fem KKR's hjemmesider.