Indhold

Sådan ligger landet: Øvrige nøgletal

Med disse forskellige danmarkskort med nøgletal har du mulighed for at se ligheder og forskelle mellem kommunerne på en lang række forskellige punkter, fx befolkningsudvikling, antal anbragte børn og gennemsnitsalder. Du finder endnu et kort med fakta om kommunerne via nedenstående link.

Baggrundsinformation