Indhold

Fakta om kommunerne – sådan ligger landet

Med disse forskellige danmarkskort med nøgletal har du mulighed for at se ligheder og forskelle mellem kommunerne på en lang række forskellige punkter, f.eks. befolkningens sammensætning, levevilkår og livsstil.

Baggrundsinformation