Indhold

Fakta om kommunalvalg

På denne side får du et indblik i valgdeltagelsen ved kommunalvalg i Danmark. Vi zoomer både ind på valget i 2009, hvor vi satte en kedelig rekord, men også på valget i 2013, hvor skuden blev vendt. Samtidig kigger vi nærmere på den danske valgdetagelse historisk set og i forhold til andre europæiske lande.

 

Valgdeltagelsen i 2013

Til kommunalvalget den 19. november 2013 var der hele 71,9 procent af den danske befolkning, der bidrog til det lokale demokrati ved at sætte et kryds på stemmesedlen. Ser man bort fra kommunalvalget i 2001, hvor der samtidig lå et folketingsvalg, var det den højeste stemmeprocent i 32 år. 

Interaktivt kort: Sådan ligger landet

Med forskellige danmarkskort med nøgletal har du mulighed for at se ligheder og forskelle mellem kommunerne på en lang række forskellige punkter, f.eks. befolkningens sammensætning, levevilkår og livsstil. 

Valgedeltagelsen i perspektiv

Valgdeltagelsen anses som en central indikator på demokratiets sundhedstilstand, og traditionelt har valgdeltagelsen ved kommunalvalg i Danmark ligget på omkring 70 pct. I 2009 satte vi dog en kedelig rekord, da stemmeprocenten faldt til 65,8 pct.

Hvis man går dybere ned i talmaterialet ser man dog store udsving på tværs af kommuner og aldersgrupper, og sammenlignet med andre europæiske lande er Danmark stadig en topscorer.

 

Danskerne mener, at det nytter at stemme

En undersøgelse fra Eurobarometer viser, at danskerne er det land i Europa, der har størst tiltro til, at det at bruge sin stemmeret nytter.