Indhold

Kommunalvalg 2017

2017 er et år, hvor kommunestyret har særlig stor opmærksomhed. Det er 10 år siden, kommunalreformen trådte i kraft, og den 21. november 2017 er der kommunalvalg.

Fælles kampagne med Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet
KL vil bruge 2017 som en oplagt anledning til at gøre en særlig indsats for at fejre det kommunale folkestyre og fremhæve den store forskel, som kommunerne og kommunalbestyrelserne gør for hver enkelt borger.

En del af denne indsats er kampagnen ”Tænk dig om før du ikke stemmer”, som KL står bag sammen med Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet.

KL's inspirationskatalog til at hæve valgdeltagelsen
Kombinationen af landsdækkende kampagner og engagerede kommuner er ifølge forskerne den bedste forklaring på den historiske stigning, der var i valgdeltagelsen til kommunalvalget i 2013.

På den baggrund har KL lavet et inspirationskatalog, hvor du kan hente inspiration til den lokale valgindsats i 2017.

På denne side kan du finde inspirationsmaterialet. Derudover kan du via menupunktet til venstre bl.a. finde fakta om kommunalvalget og læse de spørgsmål og svar, som KL oftest får stillet omkring kommunalvalg og kommunalpolitik.

inspiration