Indhold

Politiske udspil

På denne side kan du finde de mest aktuelle politiske udspil fra KL. Det er hér, vi har vores fokus lige nu.

På de forskellige fagsektioner på www.kl.dk kan du desuden finde politikker og anbefalinger samt uddybende tekst, der forklarer baggrunden for de nedenstående aktuelle udspil.       

Danmark i forandring
Danmark i forandring

Danmark er i forandring. Med fælles svar på fælles udfordringer kan alle dele af Danmark opleve en positiv udvikling.

Effektiv og sammenhængende erhvervsindsats

Erhvervsfremmesystemet skal effektiviseres til gavn for virksomhederneog der skal gøres op med unødigt bureaukrati

Sammen om sundhed

Investering i det nære sundhedsvæsen er vejen til at forbedre det samlede sundhedsvæsen.

De udsatte børn - fremtiden er deres
De udsatte børn - fremtiden er deres

Indsatsen for de udsatte børn og unge skal nytænkes på tværs af de kommunale kerneopgaver

Next Practice

Udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser

Lokal og digital – et sammenhængende Danmark

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for 2016-2020

Mere arbejdskraft
Mere arbejdskraft

Kvalificeret arbejdskraft skal sikre vækst og velfærd

Udvikling gennem bedre uddannelser

Kommunale veje til et samlet løft af vores uddannelsessystem