Indhold

Forsyningssektoren

De kommunale forsyningsselskaber sørger for elektricitet, varme, og drikkevand samt håndtering af affald og spildevand til borgere og virksomheder i Danmark. Der er aktuelt stort fokus på de fremtidige rammevilkår for forsyningssektoren. Det tegner til, at forsyningssektoren generelt vil blive mødt med nye effektiviseringskrav.

Regeringen lancerede i september 2016 en strategi for fremtidens forsyningssektorer: Forsyning for fremtiden. Strategien beskriver rammerne for den fremtidige regulering af forsyningssektorerne med udgangspunkt i fem principper og indeholder en række konkrete initiativer samt videre analyser.

Som baggrund for regeringens strategi ligger en analyse af effektiviseringsmulighederne i forsyningssektoren -  den såkaldte ”McKinsey-rapport” som også er offentliggjort. Det er de bagvedliggende analyser for rapporten dog ikke.

KL følger arbejdet tæt for at sikre de betydelige kommunale interesser i sektoren.

Annonce
Annonce

Annonce