Indhold

KL's Miljøjurauddannelse

Siden 2004 har KL’s Miljøjurauddannelse givet sagsbehandlere og ledere juridisk ekspertise indenfor et bredt spektrum af miljøfaglige emner.

Deltagerne på Miljøjurauddannelsen får mulighed for at blive kommunens spydspids indenfor den seneste miljølovgivning, som er fulgt i kølvandet på opgave- og strukturreformen. De får en bred indføring i de juridiske sider af sagsbehandlingen indenfor natur, miljø og planlægning.

AKTUELLE HOLD PÅ KL'S MILJØJURAUDDANNELSE

Det nuværende hold hedder hold S med start medio november 2017. Du kan finde mere information om uddannelsen og dens opbygning her:

Bilag

Annonce
Annonce

Annonce