Indhold

Fremtidens teknik- og miljøforvaltning

Et KL udviklingsforløb for medarbejdere og chefer

KL tilbyder nu et udviklingsforløb som sætter fokus på de nye kompetencer i teknik- og miljøforvaltningerne. Gennem en kombination af ledelsesudvikling og medarbejdertræning bidrager forløbet til, at organisationen rustes til at gå nye veje. Forløbet blev i efteråret 2014 gennemført som et pilotprojekt og uddannelsen er nu klar til at blive udbudt bredt til kommunerne.

Teknik- og miljøforvaltningen skal i fremtiden indgå i nye partnerskaber, der har fokus på at skabe de gode løsninger for borgere, virksomheder og interesseorganisationer. Samtidig stilles der krav om en hurtigere og mere skræddersyet sagsbehandling, der tilgodeser de særlige behov hos forskellige interessenter.

Det stiller krav til nye og anderledes kompetencer i den tekniske forvaltning, der rækker ud over de traditionelle roller som myndighed og fagperson. Det kræver også, at det enkelte team og hele organisationen arbejder målrettet og strategisk med at udvikle disse kompetencer i fællesskab.

For mere information om muligheden for et udviklingsforløb i din kommune kontakt da venligst en af de ansvarlige konsulenter på forløbet.

Dorthe Brinck Lillelund, miljøchef i Næstved Kommune siger om deres deltagelse i pilotforløbet fra 2014:

”Vi har haft to medarbejdere af sted fra Center for Miljø og Natur samt to fra Center for Plan og Erhverv. De melder tilbage, at det var sjovt og lærerigt. I begge centre har vi mærket, at det været afsted: de har bragt nogle gode værktøjer med sig tilbage, som vi har kunnet bruge direkte. Derudover har de bragt service overfor borgerne mere i spil, hvilket blandt andet har medført, at de to centre afholder en fælles dag med fokus på bedre sagskultur”.

Artikler

Annonce
Annonce

Annonce