Indhold

Tværgående temaer

Teknik og Miljø arbejder med en række temaer, som går på tværs af fagområder og tager fat i nogle mere generelle problemstillinger eller på temaer som fx samarbejde, organisering osv. Aktuelt er der et stort fokus på lokal vækst og udvikling og på mulighederne for at sikre et Danmark i balance. Desuden arbejdes der på flere fronter med at omstille teknik- og miljøområdet til netop at være med på denne dagsorden.

Annonce
Annonce

Annonce