Indhold

Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne

LOKAL KOORDINERING AF TRAFIKSIKKERHED ER VIGTIG

I forbindelse med kommunalreformen overtog staten en del af amtsvejene og samtidig fik Vejdirektoratets vejcentre til opgave at koordinere det lokale myndigheds- og kampagnearbejde i relation til trafiksikkerhed.

Vejdirektoratet stoppede i februar 2012 arbejdet med at koordinere den lokale trafiksikkerhed mellem kommuner, vejdirektorat og politi. Dette har skabt et alvorligt tomrum for trafiksikkerheden og flere finder nu sammen i lokale organiseringer. 

Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne

I sommeren 2012 lavede KL med hjælp fra Københavns Kommune en spørgeskemaundersøgelse af trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne. Formålet var at se i hvor stort omfang kommunerne havde fulgt anbefalingerne i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan Mod nye mål 2007-2012.

Undersøgelsens resultater er beskrevet i dette notat. Ud af 98 kommuner har 86 svaret på alle spørgsmål, hvilket er en svarprocent på 88 %. Resultaterne og den høje svarprocent viser tydeligt at kommunerne har godt fat i trafiksikkerhedsarbejdet.

Kommunerne arbejder aktivt for at forbedre trafiksikkerheden og nå de mål som de selve har stillet op og politisk vedtaget at følge. Dette kan klart ses ud af undersøgelsens resultater:

 • 77 kommuner har en trafiksikkerhedsplan
 • 63 kommuner har eller deltager i et lokalt trafiksikkerhedsudvalg
 • Trafiksikkerhedsarbejdet i skolerne er højt prioriteret: 84 kommuner arbejder aktivt for at fremme trafiksikkerheden i skolerne
 • Flere af de tiltag som Færdselssikkerhedskommissionen har anbefalet bliver udført i kommunerne og på det kommunale vejnet. 

Der er en række nyere tiltag som endnu ikke er forankret i kommunerne

 • Kun få kommuner er i dialog med virksomheder om trafiksikkerhed  
 • Kommunerne bruger i høj grad trafiksikkerhedsrevision hvorimod trafiksikkerhedsinspektion ikke er slået igennem.

Kommunerne benytter sig i høj grad af de værktøj og anbefalinger der kommer fra nationalt niveau:

 • Kommunerne benytter sig af uheldsdata når de planlægger og prioriterer deres trafiksikkerhedsarbejde og er således afhængige af pålidelige data – der er et stort potentiale i skadestuedata
 • Det politiske fokus på trafiksikkerhed øges når kommunerne har mulighed for at søge støtte til trafiksikkerhedsarbejdet fra statslige puljer
 • Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan er kendt og anvendt – det forpligter. Flere kommuner efterlyser den ny nationale handlingsplan.

Se resultatet af undersøgelsen i vedlagte notat

Aftalen fra Kommunalreformen

Kommunalreformen – organisering og fordeling af amternes midler til kampagne- og informationsindsatsen på færdselssikkerhedsområdet. Der blev ved kommunalreformen indgået en aftale om fremtidens trafiksikkerhedsindsats ml. Justitsministeriet og Transport- og Energiministeriet. Se oplægget til fordeling på: http://www.itsdanmark.dk/site/filer/Eksterne_arrangementer/2007

Færdselssikkerhed

Veje og grønne områder

 • Genbrugt asfalt baner vej for besparelser og bedre miljø

  Danmark kan spare et trecifret millionbeløb på at genanvende asfalt. Et nyt projekt er sat i gang på motorvejsstrækning mellem Herning og Holstebro, hvor op til 30 procent af materialet er genanvendt asfalt, uden at man går på kompromis med kvaliteten.

Parkering

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce