Indhold

Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne

LOKAL KOORDINERING AF TRAFIKSIKKERHED ER VIGTIG

I forbindelse med kommunalreformen overtog staten en del af amtsvejene og samtidig fik Vejdirektoratets vejcentre til opgave at koordinere det lokale myndigheds- og kampagnearbejde i relation til trafiksikkerhed.

Vejdirektoratet stoppede i februar 2012 arbejdet med at koordinere den lokale trafiksikkerhed mellem kommuner, vejdirektorat og politi. Dette har skabt et alvorligt tomrum for trafiksikkerheden og flere finder nu sammen i lokale organiseringer. 

Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne

I sommeren 2012 lavede KL med hjælp fra Københavns Kommune en spørgeskemaundersøgelse af trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne. Formålet var at se i hvor stort omfang kommunerne havde fulgt anbefalingerne i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan Mod nye mål 2007-2012.

Undersøgelsens resultater er beskrevet i dette notat. Ud af 98 kommuner har 86 svaret på alle spørgsmål, hvilket er en svarprocent på 88 %. Resultaterne og den høje svarprocent viser tydeligt at kommunerne har godt fat i trafiksikkerhedsarbejdet.

Kommunerne arbejder aktivt for at forbedre trafiksikkerheden og nå de mål som de selve har stillet op og politisk vedtaget at følge. Dette kan klart ses ud af undersøgelsens resultater:

 • 77 kommuner har en trafiksikkerhedsplan
 • 63 kommuner har eller deltager i et lokalt trafiksikkerhedsudvalg
 • Trafiksikkerhedsarbejdet i skolerne er højt prioriteret: 84 kommuner arbejder aktivt for at fremme trafiksikkerheden i skolerne
 • Flere af de tiltag som Færdselssikkerhedskommissionen har anbefalet bliver udført i kommunerne og på det kommunale vejnet. 

Der er en række nyere tiltag som endnu ikke er forankret i kommunerne

 • Kun få kommuner er i dialog med virksomheder om trafiksikkerhed  
 • Kommunerne bruger i høj grad trafiksikkerhedsrevision hvorimod trafiksikkerhedsinspektion ikke er slået igennem.

Kommunerne benytter sig i høj grad af de værktøj og anbefalinger der kommer fra nationalt niveau:

 • Kommunerne benytter sig af uheldsdata når de planlægger og prioriterer deres trafiksikkerhedsarbejde og er således afhængige af pålidelige data – der er et stort potentiale i skadestuedata
 • Det politiske fokus på trafiksikkerhed øges når kommunerne har mulighed for at søge støtte til trafiksikkerhedsarbejdet fra statslige puljer
 • Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan er kendt og anvendt – det forpligter. Flere kommuner efterlyser den ny nationale handlingsplan.

Se resultatet af undersøgelsen i vedlagte notat

Aftalen fra Kommunalreformen

Kommunalreformen – organisering og fordeling af amternes midler til kampagne- og informationsindsatsen på færdselssikkerhedsområdet. Der blev ved kommunalreformen indgået en aftale om fremtidens trafiksikkerhedsindsats ml. Justitsministeriet og Transport- og Energiministeriet. Se oplægget til fordeling på: http://www.itsdanmark.dk/site/filer/Eksterne_arrangementer/2007

Færdselssikkerhed

Veje og grønne områder

 • De kommunale vejes tilstand

  SAMKOM har udført en landsdækkende analyse af de kommunale vejes tilstand. KL har lavet en opsummering med baggrundsviden konklusioner, og de mest relevante spørgsmål og svar.

Parkering

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce