Indhold

Kollektiv trafik

Herunder findes nyheder om kollektiv trafik og taxidrift. Kollektiv trafik er et vigtigt område for kommunerne, som har ansvaret for en del af den kollektive transport særlig buskørsel.

Kollektiv trafik

  • KL hilser billigere færger velkommen

    Et stort og vigtigt skridt på vejen mod at færgetaksterne skal følge landevejsprincippet, siger KL’s formand om regeringens forslag om at nedsætte billetpriserne til 31 øer.

Taxi

  • KL høringssvar vedr. udkast til taxilov

    KL ser generelt positivt på en modernisering af lovgivningen på taxi-området. Lovgivningen bør imidlertid fortsat efter KL’s opfattelse tage sigte på taxidækning i hele landet, hvilket ikke kan siges at være tilfældet med forslaget, som det ligger nu. Det er efter KL’s vurdering tvivlsomt, om den mulighed der gives i §6 vil blive udnyttet i større udstrækning og jf. de specifikke bemærkninger nedenfor rejser bestemmelserne en række spørgsmål om, hvordan ordningen nærmere tænkes tilrettelagt.

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce