Indhold

Den europæiske mobilitetsuge

DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGE afholdes i hele Europa hvert år i perioden 16. – 22. september med et stadigt stigende antal byer og regioner som deltagere – både i EU-lande og i en lang række andre lande, som har knyttet sig til projektet. KL i samarbejde med Kollektiv Trafik Forum besluttet at løfte og koordinere den danske deltagelse. Nu er muligheden der for at vise de mange spændende initiativer frem, som foregår i de danske kommuner.

Mobilitetsugen sætter fokus på lokale initiativer til at fremme bæredygtig transport og mobilitet - fodgængertrafik, cykling, kollektiv trafik, samkørsel, el-køretøjer mv. KL opfordrer alle kommuner til at afholde borgerrettede arrangementer og initiativer i uge 16.-22. september 2017 – orienteret mod passagerer og borgere.

Kommunernes Landsforening (KL) og Kollektiv Trafik Forum (KTF) aftalte allerede i 2016, at vi ønskede at løfte danske aktiviteter og arrangementer ind som en del af den Europæiske Mobilitetsuge, hvor tusindvis af byer deltager. Formålet med den europæiske mobilitetsuge er at sætte fokus på moderne, bæredygtig mobilitet og transport – et område, hvor Danmark har en hel del at bidrage med.

Vi prøver igen i 2017, og denne gang har vi et lidt højere ambitionsniveau.


Årets Motto: Sharing gets you further / ”Vi når længere, når vi deler” - Smart og intelligent mobilitet.

KL og KTF vil igen i år koordinere de danske aktiviteter i mobilitetsugen.

 

Vi vil:

-          Føre en samlet liste over aktiviteter ( på  www.kl.dk og www.kollektivtrafik.dk)

-          Sørge for at alle danske aktiviteter indmeldes på den europæiske side (www.mobilityweek.eu)

-          Formidle fælles kampagne-materialer – fra logoer til T-shirts

-          Formidle kontakter til EU's eksperter på sagen

-          Koordinere presseaktiviteter.

 

De danske aktører forventes:

-          Selv at arrangere og finansiere egne aktiviteter og arrangementer

-          Selv at foretage markedsføring og pressearbejde i lokalområdet/overfor målgruppen

 

Det er allerede nu tid til at planlægge hvad der skal foregå til september. Vi indbyder derfor en bred kreds af interessenter til fælles idemøde, hvor vi kan inspirere hinanden og sætte en dansk ramme. Hvis I ikke har mulighed for at møde op kan gode forslag og evt. spørgsmål indsendes til cro@kl.dk eller event@kollektivtrafik.dk

 

Indmelding af arrangementer
Kommuner, trafikselskaber, regioner og bus- og togoperatører kan kontakte kunderne direkte og indmelde initiativer, men også andre aktører kan med myndighedernes opbakning gennemføre arrangementer i ugen.

I første omgang modtages tilmeldinger på to niveauer:

Arrangement: Her indmeldes konkrete arrangementer med dato, sted og titel. Der kan indmeldes konkrete arrangementer helt op til 16. september.

Interessetilkendegivelse:  Her indmeldes interesse for at deltage i egne arrangementer eller som partner sammen med andre arrangører.  Interessetilkendegivelser indsendes senest 15. juni 2017.

Disse kan begge meldes ind på event@kollektivtrafik.dk.

På linket nedenfor kan du oprette din egen profil på mobilitetsugens hjemmeside. Så kan du få tilsendt materiale, nyheder mv. og indmelde aktiviteter på den europæiske side: http://registration.mobilityweek.eu/login.php?lang=da

Kontakt
Danmark har ikke en national koordinator, men KL er ved Camilla Rosenhagen (cro@kl.dk) det nationale referencepunkt, som kan hjælpe med materiale, oplysninger m.v. Hos Kollektiv Trafikforum er kontakten Michael Hansen (mail@kollektivtrafik.dk).

 

Annonce
Annonce

Annonce