Indhold

Den europæiske mobilitetsuge

I hele Europa afholdes der hvert år i perioden 16. til 22. september Den europæiske mobilitetsuge. KL har i samarbejde med Kollektiv Trafik Forum besluttet at løfte og koordinere den danske deltagelse. Nu er muligheden der for at vise de mange spændende initiativer frem, som foregår i de danske kommuner.

Fokus at fremme bæredygtig transport og mobilitet

Formålet med den europæiske mobilitetsuge er at sætte fokus på moderne, bæredygtig mobilitet og transport - fodgængertrafik, cykling, kollektiv trafik, samkørsel, el-køretøjer mv. Det er et område, hvor Danmark har en hel del at bidrage med.

Årets motto er "Sharing gets you further"/”Vi når længere, når vi deler”. Det kommer til at handle om smart og intelligent mobilitet.

Højere ambitioner for dansk deltagelse i år

Antallet af byer og regioner som deltager er stigende både i EU-lande og i en række andre lande, som har knyttet sig til projektet. KL og Kollektiv Trafik Forum (KTF) aftalte allerede i 2016, at vi ønskede at løfte danske aktiviteter og arrangementer ind som en del af Den europæiske mobilitetsuge.

Det prøver vi igen i 2017, og denne gang har vi et lidt højere ambitionsniveau. KL opfordrer alle kommuner til at afholde borgerrettede arrangementer og initiativer i perioden 16.-22. september 2017 – orienteret mod passagerer og borgere.

KL og KTF koordinerer danske aktiviteter

KL og KTF vil igen i år koordinere de danske aktiviteter i mobilitetsugen.

Vi vil:

  • Føre en samlet liste over aktiviteter på www.kl.dk og www.kollektivtrafik.dk
  • Sørge for at alle danske aktiviteter indmeldes på den europæiske side (www.mobilityweek.eu)
  • Formidle fælles kampagne-materialer – fra logoer til T-shirts
  • Formidle kontakter til EU's eksperter på sager
  • Koordinere presseaktiviteter

De danske aktører forventes:

  • Selv at arrangere og finansiere egne aktiviteter og arrangementer
  • Selv at foretage markedsføring og pressearbejde i lokalområdet/overfor målgruppen

Indmelding af arrangementer

Kommuner, trafikselskaber, regioner og bus- og togoperatører kan kontakte kunderne direkte og indmelde initiativer, men også andre aktører kan med myndighedernes opbakning gennemføre arrangementer i ugen.

Konkrete arrangementer med dato, sted og titel kan meldes ind på event@kollektivtrafik.dk. Der kan indmeldes konkrete arrangementer helt op til 16. september.

Ude til højre på siden er der linket til mobilitetsugens hjemmeside, hvor du kan oprette din egen profil. Herigennem kan du få tilsendt materiale, nyheder mv. og indmelde aktiviteter på den europæiske side.

Link til boks: http://registration.mobilityweek.eu/login.php?lang=da 

Kontakt

Danmark har ikke en national koordinator, men KL er ved Camilla Rosenhagen (cro@kl.dk) det nationale referencepunkt, som kan hjælpe med materiale, oplysninger m.v. Hos Kollektiv Trafikforum er kontakten Michael Hansen (mail@kollektivtrafik.dk).

Annonce
Annonce

Annonce