Indhold

Beredskab

Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Det kommunale redningsberedskab hører under kommunalbestyrelsen.

Beredskab generelt

  • Klima og terrorsikring presser beredskaber

    Hyppigere og større klimarelaterede hændelser som oversvømmelser, skybrud og storme samt en øget terrortrussel skaber store udfordringer for de kommunale beredskaber, viser ny Momentumrundspørge. Det handler både om økonomi, materiel og uddannelse. KL opfordrer derfor i de forestående økonomiforhandlinger regeringen til at finde flere penge til at kunne klare problemerne.

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce