Indhold

Beredskab

Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Det kommunale redningsberedskab hører under kommunalbestyrelsen.

Beredskab generelt

  • Høringssvar

    KL høringssvar over beredskabslov m.m.

    Forsvarsministeriet har den 28. januar 2016 anmodet om KL´s bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum, lov om beskyttelse af havmiljøet samt lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. Ministeriet havde sat fastsat svarfrist til den 17. februar 2016.

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce