Indhold

Digitalisering

Brug af geografi i digitale løsninger kan forbedre arbejdsgange og procedurer på tværs af alle kommunale fagområder. KL's Teknik-og miljøkontor indgår i både den fællesoffentlige og den fælles kommunale digitaliseringsstrategi samt i fællesoffentlige samarbejder som f. eks DMP, GeoDanmark og Plansystem.dk.

Aktuelt

  • Møder og netværk

    Informationsmøde om facility management

    I forlængelse af regeringen og KL's moderniserings- og effektiviseringsprogram inviterer KL til en række informationsmøder om facility management, hvor vi fortæller om mulige effektiviseringspotentialer og drøfter veje til, hvordan den enkelte kommune kan realisere potentialerne.

Arrangementer

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce