Indhold

Skorstensfejning

Her kan du finde regler for udbud af skorstensfejeropgaven, de vejledende gebyrer og seneste nyheder.

Vejledende takster for skorstensfejerarbejde for 2017 og 2018

Hermed de vejledende takster for skorstensfejning for 2017 og 2018. Taksterne kan tilgås via vedhæftede bilag. Husk at taksterne er vejledende, og at kommunalbestyrelsen beslutter taksternes størrelse, opkrævningsmetode og hvordan skorstensfejningen er organiseret i kommunen.

Vejledende standardaftale om lovpligtig skorstensfejerarbejde for husejere

Spørgsmål-svar-guide om skorstensfejeropgaven

Guiden er opdateret efter revisionen af skorstensfejerbekendtgørelse pr. 1. juli 2017.

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce