Indhold

Vindmølleplanlægning

OVERBLIK OVER RELEVANT MATERIALE TIL BRUG FOR VINDMØLLEPLANLÆGNINGEN

KL har her samlet relevant materiale, som er til rådighed for kommunernes vindmølleplanlægning.

I boksene til højre findes links til interessenter, men især henvises til den fællesoffentlige side vindinfo.dk.

Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Energinet.dk har i samarbejde lavet siden www.vindinfo.dk, hvor der vises vej til statslig information om vindmøller. Siden henvender sig til både borgere, kommuner og vindmølleopstillere.

Opkøbsordning

Økonomi- og Indenrigsministeriet administrerer en pulje på 25 mio. kr i 2014 og 25 mio. kr. i 2015, som kommunerne kan søge for at opkøbe ejendomme med det formål at skabe større sammenhængende vindmølleområder. Ansøgning kan ske løbende. Se faktablad om vindmølleopkøbsordningen.

Ansøgningsskema finde på www.indtast.dk

Navnet på ansøgningskemaet er LånEjendom 2014.

Vejledning

Annonce
Annonce

Annonce