Indhold

Modernisering af den fysiske planlægning

Folketinget vedtog i juni 2017 en revideret planlov der bl.a. skal give kommunerne mere indflydelse på den fysiske planlægning.

Den reviderede planlov giver nye muligheder
Loven stiller nye krav til planlægning ifbm. produktionserhverv, åbner for landsbyfornyelse, reviderer detailhandelsbestemmelserne, åbner for nye udviklingsområder i kystnærhedszonen og meget mere.

Aftalen indeholder flere af de 32 forslag som KL fremlagde i foråret 2015. Her på siden kan du læse mere om KL’s politik i relation til planlovsrevisionen, og du kan følge aktuelle nyheder under de forskellige temaer i revisionen.

KL gennemfører i 2017 og 2018 en række aktiviteter der understøtter kommunernes planlægning
Med den reviderede planlov får kommunerne både nogle nye skal-opgaver samt en række nye planlægningsmuligheder. KL udbyder i 2017 og 2018 en række temadage, der på udvalgte områder skal understøtte kommunernes arbejde med at anvende og få gavn af den nye lov.

Temadagene udbydes løbende og tilmelding kan ske i linksne til højre på siden.

Politisk aftale

Udgivelser

Regeringens vækstudspil

Annonce
Annonce

Annonce