Indhold

Modernisering af den fysiske planlægning

Regeringen indgik i juni 2016 en planlovsaftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om et Danmark i bedre balance. Aftalen skal sikre vækst og udvikling i hele Danmark.

Planlovsaftale lægger op til større kommunal indflydelse
I den politiske aftale lægges der bl.a. op til nye muligheder for landsbyfornyelse, mere lokal frihed gennem en general afbureaukratisering bl.a. i forhold til detailhandelsbestemmelserne samt at kommunernes mulighed for at sikre 25 procent almene boliger bevares – alle initiativer som kommer kommunerne til gavn.

Aftalen indeholder i vid udstrækning de 32 forslag som KL fremlagde i foråret 2015 og løbende har arbejdet for siden. De 32 forslag indeholder forslag til en ændring af planloven, miljøbeskyttelsesloven og naturbeskyttelsesloven med henblik på at sikre en større kommunal indflydelse.

Lovforslag er fremsat i Folketinget
Regeringen sendte i september 2016 lovforslaget om en ny planlov i høring indtil 17. oktober 2016. Herunder kan du se KLs høringssvar. Det endelige lovforslag, som det er fremsat i Folketinget, findes ligeledes herunder.

Læs mere om KL's politik i relation til lovrevisionen
Her på siden kan du desuden læse mere om KL’s politik i relation til planlovsrevisionen, og du kan følge aktuelle nyheder under de forskellige temaer i revisionen.

Politisk aftale

Udgivelser

Regeringens vækstudspil

Annonce
Annonce

Annonce