Indhold

Planlægning i land og by

Kommunerne har ansvaret for at planlægge for udviklingen i byerne og på landet. Det sker gennem kommuneplanstrategi og kommuneplan - og det sker gennem et løbende samarbejde med borgere og erhvervsliv.

Boligpolitik og det støttede byggeri er en vigtig brik i den bypolitiske indsats - og lokal Agenda 21 sætter mere overordnet bæredygtig udvikling på den lokale dagsorden.

Aktuelt

  • Forkert at skære i midler til byfornyelse

    Folketinget behandler i dag lovforslag om at skære kraftigt i de statslige midler til byfornyelse i de kommende år for at finansiere ny jobpræmieordning. KL er stærkt kritisk over for nedskæringen.

Arrangementer

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce