Indhold

Planlægning i land og by

Kommunerne har ansvaret for at planlægge for udviklingen i byerne og på landet. Det sker gennem kommuneplanstrategi og kommuneplan - og det sker gennem et løbende samarbejde med borgere og erhvervsliv.

Boligpolitik og det støttede byggeri er en vigtig brik i den bypolitiske indsats - og lokal Agenda 21 sætter mere overordnet bæredygtig udvikling på den lokale dagsorden.

Arrangementer

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce