Indhold

Affald og ressourcer

Affald skal i fremtiden i højere grad ses som en ressource. Regeringen har som styringsgrundlag for affaldshåndteringen fremlagt to ressourcestrategier, der skal forebygge affald, fremme genanvendelse med fokus på kredsløb, cirkulær økonomi og symbioser.

KL arbejder på så stor kommunal indflydelse på affaldssektoren som muligt, gennem interessevaretagelse nationalt og i EU. KL har desuden fokus på jordforureningsområdet, de digitale systemer på affaldsområdet samt arbejdet med en langsigtet løsning på opbevaringen af radioaktivt affald i Danmark.

Aktuelt

  • Kvælstofregulering skal beskytte grundvandet

    Det Miljøøkonomiske Råd har i dag fremlagt analyser af de forskellige metoder til at regulere udledningen af kvælstof. KL peger på, at reguleringen også skal beskytte grundvandet. Ellers bliver det dyrt for kommunerne.

  • Pressemeddelelse

    Hvad er symbolet på papir?

    En jungle af forskellige symboler møder danskerne, når de sorterer affald rundt om i landet. Men nu lanceres et fælles system for farver og ikoner, der tilbydes til brug på affaldsspande og containere. Det vil gøre det nemmere at sortere affald til genanvendelse.

Arrangementer

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce