Indhold

Nyheder

 • 23.08.17

  Landbrugsstyrelsen inviterer til temadag om jordbrugsanalyser

  Temadagen om jordbrugsanalyser afholdes d. 29. august i Odense og henvender sig til de kommunale medarbejdere, der arbejder med planlægning i det åbne land og jordbrugsanalyserne.

 • 23.08.17
  Høringssvar

  KL høringssvar vedr. udkast til taxilov

  KL ser generelt positivt på en modernisering af lovgivningen på taxi-området. Lovgivningen bør imidlertid fortsat efter KL’s opfattelse tage sigte på taxidækning i hele landet, hvilket ikke kan siges at være tilfældet med forslaget, som det ligger nu. Det er efter KL’s vurdering tvivlsomt, om den mulighed der gives i §6 vil blive udnyttet i større udstrækning og jf. de specifikke bemærkninger nedenfor rejser bestemmelserne en række spørgsmål om, hvordan ordningen nærmere tænkes tilrettelagt.

 • 23.08.17
  Høringssvar

  KL's høringssvar vedr. forslag til ændring af lov om fremme af vedvarende energi

  KL finder det stærkt problematisk at lovforslaget lægger op til, at den grønne ordning afskaffes permanent. Dette skyldes at det kun er projekter, der er net-tilsluttet pr. 21. februar 2018, og hvor kommunen har indsendt og fået godkendt tilskuddet senest 20. februar 2018 der vil være omfattet af den hidtidige ordning.

Arrangementer

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce