Indhold

Sundhed og beskæftigelse

KL og 17 kommuner er gået sammen om at udvikle modeller for bedre sammenhæng i indsatsen overfor syge uden for arbejdsmarkedet.

Modeller for bedre sammenhæng for syge borgere uden for arbejdsmarkedet

Du kan her på siden finde baggrund, notater, slides og produkter  fra projektets aktiviteter.

Projektet bestod af følgende spor:

  • Registeranalyser af kronisk og psykisk syge borgeres forsørgelsesgrundlag 15 år tilbage i tiden
  • Inddragelse af lokale data fra deltagende kommuner vedr. borgere,  der modtager kommunale tilbud
  • Analyser af udvalgte kommuners sagsgange i forhold til relevante borgergrupper uden for arbejdsmarkedet
  • Analyser af udvalgte kommuners samarbejdsmodeller på sundheds-, social og beskæftigelsesområdet
  • Udvikling af modeller for effektivt samarbejde på tværs af sundhed, social og beskæftigelsesområdet

 

NYHEDER

Annonce
Annonce

Annonce