Indhold

Sundhedspleje

Som led i Sundhedsloven har kommunerne en forpligtelse til at tilrettelægge forebyggende sundhedsydelser, som kan bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Alle kommuner tilbyder gratis sundhedspleje i form af tilbud til familier med børn. Sundhedsplejen er tilrettelagt efter Sundhedsstyrelsens 'Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge', som kan findes i bilagsboksen til venstre.

Her på siden kan du læse mere om den kommunale sundhedspleje. Du kan foruden aktuelle nyheder på området bl.a. læse mere om Børnedatabasen, tilgå relevante blanketter og vejledninger samt KL's udspil og holdningsnotater på området.

Nyheder

  • 22.02.17

    Opkvalificering af sundhedsplejersker i nyt integrationsprojekt

    15 kommuner skal i et nyt integrationsprojekt med kommunale sundhedsplejersker være med til at fremme integration, sundhed og trivsel hos flygtningefamilier med opholdstilladelse i Danmark.

  • 15.08.16

    Danske kvinder får hurtigere og hurtigere barn nummer to

    Der bliver kortere og kortere afstand mellem barn nummer et og to født i Danmark, viser ny Momentum-analyse. Fra 1995 til 2015 er afstanden faldet fra gennemsnitligt 3,9 år til 3,6 år. Forklaringen skal formentlig findes i den stigende alder for førstegangsfødende, som betyder færre år til at få børn i. Midtjyderne har mest travlt, mens der er længst mellem søskende på Sjælland.

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce