Indhold

Vederlagsfri fysioterapi

Kommunerne har myndighedsansvar for den vederlagsfri fysio- og ridefysioterapi. Regionerne har myndighedsansvar for den almene fysio- og ridefysioterapi med tilskud.

Vederlagsfri fysioterapi

I 2015 fik ca. 70.000 personer med varigt svært fysisk handicap og med progressiv sygdom vederlagsfri fysioterapi. Udgifterne til den vederlagsfri fysioterapi beløber sig til knap 1 mia. kr. årligt (2015).

Overenskomst indgået med Danske Fysioterapeuter

Den vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi reguleres af den overenskomst som kommunerne og regionerne i Regionernes Lønnings- og Taksnævn indgår med Danske Fysioterapeuter.

Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi

Kommunerne overtog den 1. august 2008 ansvaret for den vederlagsfri fysioterapi samt vederlagsfri ridefysioterapi. Regionen har myndighedsansvaret for den almene fysioterapi med tilskud og almen ridefysioterapi.

Overenskomster

Fysioterapipraksisfonden

I regi af overenskomstens § 39 er der etableret en Fond for forskning, kvalitet og uddannelse i fysioterapipraksis – også kaldet Fysioterapipraksisfonden. Fysioterapipraksisfonden uddeler to gange årligt midler til forsknings- og kvalitetsprojekter inden for fysioterapi i praksissektoren og til videreuddannelse af praktiserende fysioterapeuter.

Nyheder

Annonce
Annonce

Annonce