Indhold

Værdighedspolitik

Hver enkelt kommune i Danmark skal formulere en værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet.

Finansloven 2016

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er i finansloven for 2016 enige om, at ældre borgere skal have en værdig pleje og omsorg, så der er mulighed for at fortsætte med at leve det liv, den ældre ønsker, med størst mulig selvbestemmelse. Plejen og omsorgen skal tage udgangspunkt i den enkelte ældres behov, så den enkelte kan leve et værdigt liv. Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne fremover skal formulere en værdighedspolitik, hvor den enkelte kommune beskriver sine overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet.

Værdighedspolitik

Med aftale om finansloven for 2016 afsættes 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne.

Den første værdighedspolitik godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres på kommunens hjemmeside i første halvår af 2016. Kommunalbestyrelsen vedtager herefter en ny værdighedspolitik i det første år af hver valgperiode gældende for de efterfølgende fire år.

Værdighedspolitik for ældreplejen

Annonce
Annonce

Annonce