Indhold

DÆMP

Regeringen har prioriteret i alt 1,2 mia. kr. i perioden 2016-2019 og herefter varigt 300 mio. kr. til at løfte indsatsen for den ældre medicinske patient gennem en national handlingsplan, herunder en akutpakke målrettet nedbringelse af overbelægning på sygehusene.

Udmøntning af initiativer

 Fordelt på otte indsatsområder beskriver den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient en række konkrete initiativer til at styrke indsatsen for denne gruppe af borgere.

Sundheds- og Ældreministeriet, KL og Danske Regioner har aftalt en udmøntningsplan. Se udmøntningsplanen i bilagsboksen.

National handlingsplan

Kommissorium for den ældre medicinske patient

KL’s faglige input til sundhedsstyrelsen

Annonce
Annonce

Annonce