Indhold

Fælles Sprog III

En fælleskommunal metode for dokumentation og udveksling af data på social-og sundhedsområdet.

Social- og sundhedsfaglig dokumentation

FSIII er en fælleskommunal metode for dokumentation og udveksling af data på social-og sundhedsområdet.

Formålet er at bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den kommunale indsats rettet mod borgeren.

Det er målsætningen, at Fælles Sprog III er fuldt integreret i alle kommunale EOJ-systemer inden udgangen af 2. kvartal 2018.

Læs mere om Fælles Sprog III på vores hjemmeside ved at klikke her.

Annonce
Annonce

Annonce