Indhold

Temadage om unge og tobak - flerstrenget indsats og implementering i praksis

Temadagen handlende om at styrke den nuværende kommunale indsats om unges rygning og trivsel samt udvalgte implementeringsværktøjer.

Center for Forebyggelse i praksis afholdte 19. og 20. januar 2016 en temadag med fokus på at implementere en model til en flerstrenget tobaksforebyggende indsats i samarbejde mellem kommunernes børne- og ungeområder, sundhedsområde samt med skoler og uddannelsesinstitutioner i kommunen.

Formålet med temadagen var at styrke deltagernes forståelse for, hvordan de kan bruge og styrke kommunens nuværende kapacitet til implementering af modellen til en flerstrenget indsats til at forebygge, at børn og unge starter med at ryge og motivere unge, der er begyndt at ryge til at stoppe igen.

Temadagen tog afsæt i forebyggelsespakken om tobak og Sundhedsstyrelsens inspirationskatalog til kommuner med nyeste viden i forhold til at arbejde med en flerstrenget tobaksindsats målrettet skoler og uddannelsesinstitutioner. Inspirationskataloget samler erfaringer fra den store indsats, som en række modelkommuner, erhvervsskoler og efterskoler har gjort i modelafprøvning af den flerstrengede tobaksindsats Skod det nu.

Modelafprøvning af den flerstrengede tobaksindsats Skod det nu

Modellen er et konkret arbejdsredskab til tobakskoordinatorer og skoleledelser til at iværksætte indsatser på flere niveauer (røgfri rammer, forebyggelse af rygestart og tilbud om rygerstopforløb) og består af:

  • En indsats i grundskolen og klubber, der skal begynde, før eleverne prøver at ryge, og som har fokus på forebyggende undervisning, at inddrage forældrene og at skabe røgfrie rammer for alle
  • En indsats på ungdomsuddannelser, der både sætter fokus på røgfrie rammer, forebygger rygestart og indeholder tilbud om rygestop til unge, der allerede er begyndt at ryge

Deltagerne gik generelt fra temadagen med en forståelse for hvor er de er godt med, hvilke typer udfordringer de møder i forhold til at implementere en flerstrenget model, hvordan de kan håndtere de forskellige typer barrierer og hvor de kan hente hjælp. Deltagerne gav undervejs input til hver deres implementeringsplan. Kræftens Bekæmpelse fortalte om hhv. grundskoleindsats (x:it) og indsats på ungdomsuddannelser (X-hale) samt mulighed for at bruge frivillige uddannet hos Kræftens Bekæmpelse.

Materiale fra dagen

Annonce
Annonce

Annonce