Indhold

Sammen om unge kvinders mentale sundhed

Opmærksomhedspunkter fra et symposium om det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde for at fremme mental sundhed hos unge kvinder.

Unge kvinder mellem 16 og 25 år er den befolkningsgruppe, der har den dårligste mentale sundhed. Næsten hver femte mistrives og tallet synes i stigning, viser den nyeste sundhedsprofil. Dårlig mental sundhed har store personlige og samfundsøkonomiske konsekvenser, men kan vi vende udviklingen, og hvad skal der til?

Center for Forebyggelse i praksis samlede i november 2014 nøglepersoner fra kommuner, organisationer, frivillige foreninger og forskningsinstitutioner for at drøfte, hvordan vi bedst fremmer mental sundhed hos de unge kvinder med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke ’Mental sundhed’.

Den viden, der kom frem i løbet af symposiet, er skrevet sammen til en række opmærksomhedspunkter, som deltagerne udpegede som særlig vigtige:

  • Fremme af mental sundhed tæt på de unge og tilbud til dem, der har det svært
  • En sammenhængende indsats igennem samarbejde og koordinering
  • Ansvaret i samfundet og hos den enkelte

Opmærksomhedspunkterne er tænkt til at inspirere og reflektere over, hvordan der kan arbejdes med unge kvinders mentale sundhed.

Materiale fra dagen

Annonce
Annonce

Annonce