Indhold

Temadag om sundhed på ungdomsuddannelserne

Center for Forebyggelse i praksis afholdte i juni temadage om de anbefalinger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, der handler om samarbejdet med ungdomsuddannelser.

Når unge mistrives, har dårlig mental sundhed og usunde vaner, har de en højere risiko for ikke at kunne gennemføre deres uddannelse. Særligt på erhvervsskolerne er en større andel af de unge rygere, fysisk inaktive, har et større forbrug af hash og har eksperimenteret med euforiserende stoffer.

Unge, der går på ungdomsuddannelser, er en gråzone i den kommunale sundhedsfremmende og forebyggende indsats. De unge er borgere i kommunerne, men det er uddannelsesstederne, der har den tætte daglige kontakt med de unge og dermed de bedste muligheder for at påvirke de unges sundhedsvaner. Samtidig vil uddannelsesinstitutionerne have unge fra mange forskellige kommuner, hvilket taler for, at kommuner og skoler samarbejder for at skabe sammenhæng i indsatsen.

Formålet med temadagen var at give input og dele erfaringer til, hvordan samarbejdet med ungdomsuddannelser kan styrkes for at fremme de unges muligheder for at trives, leve sundt og gennemføre deres uddannelse. Dagen tog udgangspunkt i anbefalingerne i forebyggelsespakkerne, der handler om samarbejde mellem kommunen og ungdomsuddannelser og har særligt fokus på erhvervsskoler. Dagen vil være en vekslen mellem oplæg og erfaringsudvekling, og i løbet af dagen blev der drøftet:

  • Ungdomsuddannelser som arena - potentialer og udfordringer for at arbejde med unges sundhedsvaner
  • Hvad er kommunens rolle? Hvilke typer af indsatser kan iværksættes, og hvad er erfaringerne med indsatserne?
  • Hvordan kan samarbejdet styrkes til ungdomsuddannelserne og mellem kommuner, der har unge på samme uddannelsesinstitution?

I oplæg fortalte Sundhedsstyrelsen om de unges sundhedsudfordringer og gav eksempler på indsatser, der kan iværksættes. To kommuner fortalte om deres konkrete erfaringer fra SATS puljeprojekterne om ’Unge Alkohol og stoffer’ og ’Forebyggelse af rygning blandt udsatte unge’.  Desuden fortalte en lokal erhvervsskole om, hvordan de arbejder med at fremme de unges sundhed og trivsel, og hvordan de ser samarbejdet med kommunen i dette arbejde.

Materiale fra dagen

Annonce
Annonce

Annonce