Indhold

Social ulighed i sundhed – fra viden til handling i hele kommunen

Social ulighed i sundhed. Hvad kan kommunen gøre?

Arbejdet med social ulighed i sundhed er prioriteret i mange kommuner, og Sundhedsstyrelsen er kommet med en række anbefalinger til vidensbaserede indsatser, der kan mindske den sociale ulighed i sundhed. Især otte faktorer har en central betydning for social ulighed i sundhed, og er muligt at påvirke gennem kommunale indsatser. Det drejer sig om børns tidlige udvikling, skolegang og ungdomsuddannelser, sundhedsadfærd, arbejdsmiljø, nærmiljø, borgere udenfor arbejdsmarkedet, social udsathed og ulighed i brug af sundhedsydelser.

Center for Forebyggelse i praksis har afholdt fem tværkommunale temadage med det formål at præsentere nyeste viden og drøfte indsatser i kommunen, der kan mindske den sociale ulighed i sundhed.

Temadagen tog udgangspunkt i en fælles nordisk rapport, “Tackling Health Inequalities Locally – the Scandinavian Experience”, hvor førende skandinaviske eksperter er gået sammen om at finde svaret på en styrket indsats mod social ulighed i sundhed på kommunalt niveau.

Udover oplæg fra dagen, der er tilgængelig nedenfor er deltagernes egne forslag til indsatser på tværs af de fem temadage samlet i et notat, der findes øverst til højre på siden.

Book Center for Forebyggelse i praksis

Som opfølgning på de tværkommunale temadage, tilbyder Center for Forebyggelse i praksis rådgivning og planlægning af lokale temadag for chefer, ledere og medarbejdere på tværs af forvaltningsområder. Hvis din kommune er interesseret i at holde en tværgående temadag om emner relateret til social ulighed i sundhed, så kontakt os på forebyggelseipraksis@kl.dk

Annonce
Annonce

Annonce