Indhold

Samarbejde om et aktivt udeliv i fritiden – fysisk aktivitet og mental sundhed

Hvordan kan kommunen på tværs af forvaltninger og i samarbejde med borgerne og frivillige foreninger fremme, at flere bliver aktive udenfor?

Center for Forebyggelse i praksis inviterede i samarbejde med Friluftsrådet til en temadag med fokus på borgernes fritidsliv, og hvordan flere kommer til at bruge naturen og det udendørs byrum aktivt til gåture, leg, idræt og fælles oplevelser. Temadagen tog udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker om fysisk aktivitet og mental sundhed.  

Dagen handlede om samarbejde på tværs internt i kommunen og samarbejdet mellem kommunens afdelinger og de frivillige foreninger for at fremme, at flere borgerne kommer til at bruge naturen og byen aktivt i deres fritid. Vi gik tæt på begrebet ’samskabelse’ for at konkretisere, hvordan den gode ide kommer fra tanke til handling. Og på samarbejdet på tværs i kommunen mellem sundhed, miljø og teknik og kultur og fritid om, hvordan vi skaber bedre sammenhæng i indsatsen på tværs af forvaltningsområder. Et særligt fokus i løbet af dagen var borgere, der er fysisk inaktive eller ensomme, og hvordan flere kommer til at opleve glæden ved at være aktive udenfor sammen med andre.

Dagen var en vekslen mellem oplæg og erfaringsudvekling og indeholdte:

  • Samspillet mellem kommunen og den frivillige sektor, oplæg og drøftelse v/ Bjarne Ibsen, professor ved Syddansk Universitet
  • Flere muligheder for et aktivt udeliv både i byen og i naturen igennem samarbejde mellem frivillige foreninger og kommunen, oplæg og drøftelse v/ Casper Lindemann, politisk konsulent i Friluftsrådet
  • Konkrete eksempler fra kommuner på indsatser, der integrerer friluftsliv i sundhedsindsatsen - fra sidste års konkurrence om at blive årets friluftskommune
  • Tværfagligt samarbejde i kommunen mellem sundhed, miljø og teknik og kultur og fritid: Hvem har hvilke roller, og hvor kan vi mødes om fælles mål og indsatser
  • Drøftelse af udviklingsmuligheder i egen kommune med inspiration fra dagens drøftelser og de konkrete eksempler fra andre kommuner

Opfølgningsdag

Cirka to måneder efter temadagen tilbyder vi opfølgende rådgivning i hver enkelt kommune med fokus på de ideer og udviklingsmuligheder, I har drøftet på temadagen. Rådgivningen er gratis.

Annonce
Annonce

Annonce