Indhold

Temadage om tobaksforebyggelse

Center for Forebyggelse i praksis inviterede i samarbejde med Stoplinien og Kræftens Bekæmpelse til temadag om forebyggelsespakken om tobak med fokus på rekruttering og målgruppetilpassede tilbud.

På temadagen fik deltagerne inspiration til implementering af anbefalinger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak.

Deltagerne arbejdede konkret med udvalgte anbefalinger og gik i dybden med en implementeringsplan. De fik indblik i, hvordan en implementeringsplan kan se ud og udarbejdes samt hvordan de kan styrke samarbejdet omkring rekruttering på tobaksområdet i deres kommune.

Formålet med temadagen var at præsentere viden om proaktiv rekruttering og inspirere til at styrke indsatser for at rekruttere og motivere storrygere til rygestop.

Temadagen indeholdte:

  • Oplæg om dimensionering – mindst fem procent af kommunens rygende borgere modtager et tilbud om rygestop – hvordan når vi det?
  • Erfaringsudveksling om de deltagende kommuners igangværende arbejde med rekruttering og målgruppetilpassede tilbud. Hvad gør vi allerede samt drøftelse af de væsentligste udfordringer ved implementering af pakkens anbefaling.
  • Input til hvordan en rekrutteringsstrategi kan se ud herunder drøftelse af henvisningsveje
  • Stopliniens tilbud samt erfaringer med proaktiv rekruttering.
  • Kræftens Bekæmpelses tilbud samt erfaringer med målgruppetilpassede indsatser.
  • Introduktion til hjemmeopgave om rekrutteringsstrategi

Annonce
Annonce

Annonce