Indhold

Temadag om ABC for mental sundhed

Center for Forebyggelse i praksis og Sund By Netværket afholdt fælles temadag med fokus på, hvordan kommuner og civilsamfund sammen kan styrke trivsel og fællesskaber.

Mental sundhed handler om alt det, der gør livet værd at leve. At have det godt med sig selv og sammen med andre. Det indebærer, at vi kan håndtere dagligdagens udfordringer og at kunne indgå i fællesskaber med andre mennesker. Kommune og civilsamfund har gode muligheder for at understøtte dette og har gjort sig forskellige erfaringer med at styrke trivsel og fællesskaber lokalt.

Temadagen tog afsæt i foreløbige erfaringer fra partnerskabsprojektet ABC for mental sundhed, hvor en række kommuner, organisationer, foreninger, NGO'er og forskere er gået sammen for at finde ud af, hvordan vi (som samfund) skaber de bedste betingelser for, at alle uanset udgangspunkt har mulighed for at gøre noget aktivt, at gøre noget sammen og at gøre noget meningsfuldt.

Formål

Formålet med temadagen var at dele viden og erfaringer om, hvordan kommune og civilsamfund sammen kan styrke trivsel og fællesskaber gennem ABC for mental sundhed som forståelsesramme.

Indhold
Temadagen vekslede mellem faglige oplæg, erfaringsudveksling og fælles drøftelser om:

  • Hvad er mental sundhed i et salutogent perspektiv? ABC for mental sundhed og det dobbelte KRAM
  • Hvordan understøtter kommunerne borgernes mentale sundhed. Erfaringer med forskellige tilgange?
  • Hvordan fremmes inviterende fællesskaber i samarbejde med foreningslivet?

 

Annonce
Annonce

Annonce