Indhold

Gør det nemt for borgere med funktionsnedsættelse at leve sundt

Kommunerne har sat turbo på forebyggelsesindsatsen, og langt de fleste kommuner arbejder målrettet med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Danske Handicaporganisationers projekt ”Borgeren i centrum” viser imidlertid et klart potentiale for at øge handicapperspektivet i kommunernes forebyggelsesarbejde. Samtidig viser to nye rapporter fra Statens Institut for Folkesundhed, at mennesker med funktionsnedsættelser har omfattende problemstillinger relateret til trivsel, sundhedsvaner, sociale relationer og at de lever et kortere liv end den generelle befolkning. Danske Handicaporganisationer, Center for Forebyggelse i praksis og Center for social og sundhed i KL afholdt derfor den 18. juni 2014 i samarbejde et symposium. Det handlede om erfaringer og udfordringer med at fremme, at kommunens arbejde med forebyggelse også har fokus på behovene hos mennesker med nedsat funktionsevne. I løbet af dagen drøftede vi tre spørgsmål:

  1. Hvordan skaber kommunerne rammer, der i højere grad fremmer sunde vaner hos borgere med funktionsnedsættelse?
  2. Hvordan bliver kommunale sundhedstilbud nemmere tilgængelige for borgere med funktionsnedsættelse?
  3. Hvilke særlige kompetencer skal kommunernes medarbejdere have for at gøre det nemt for borgere med funktionsnedsættelse at leve sundt?

På baggrund af dagens drøftelser har vi samlet og redigeret den fælles viden til seks opmærksomhedspunkter til forebyggelsesarbejdet i kommunerne, som du kan finde nedenfor.

Annonce
Annonce

Annonce