Indhold

Temadag om udvikling af sundhedspolitikker

Formålet med temadagen var at dele viden og erfaringer om udvikling af sundhedspolitikker.

Som baggrund for temadagen har Center for Forebyggelse i praksis været i dialog med kommuner om deres tanker og erfaringer med udvikling af sundhedspolitikker. Vi har også kigget nærmere på en række eksisterende sundhedspolitikker for at se forskelle i, hvad politikkerne indeholder, og hvordan de ser ud.

Indhold
Temadagen tog afsæt i forskellige elementer i den gode politikudvikling:

  • Hvad er formålet med en sundhedspolitik - hvad er det politikken skal kunne?
  • Indhold og form af politikken - fordele og ulemper ved forskellige typer af politikker
  • Hvordan kan processen med at udvikle politikken tilrettelægges?
  • Hvad skal der til for at sikre handling bag ordene, så politikken bliver implementeret

Dagen vekslede mellem oplæg, erfaringsudveksling og gruppedrøftelser.  På baggrund af temadagen har vi skrevet en erfaringsopsamling til inspiration i arbejdet med sundhedspolitikker i kommunerne.

Oplæg fra temadagen

Annonce
Annonce

Annonce