Indhold

Konference om sundhedsfremme og forebyggelse i kommunerne

Center for Forebyggelse i praksis afholdte den 12. november 2015 konference om sundhedsfremme og forebyggelse i kommunerne - hvad er status, og hvad skal der til for at komme videre?

Kommunerne har sat turbo på forebyggelsen, og mange arbejder målrettet med at implementere Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Hvad er status på arbejdet, og hvor skal sigtekornet rettes mod? Konferencen stillede skarpt på opbygning af kapacitet til at sikre kvalitet og udvikling i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i kommunerne.

Konferencen indeholdte:

  • Oplæg i plenum gjorde status over kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkerne og koblede sundhed på tværs med social ulighed i sundhed
  • Minikonferencerne handlede om emner, der har særlig betydning for sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatsen fremadrettet: Om at sætte forebyggelse på dagsorden, om partnerskaber og om frontpersonalets rolle
  • I markedspladsen deltog samarbejdspartnere, der kan bidrage konkret med materialer, ressourcepersoner eller andet til implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger
  • I debatten drøftede kommunale direktører fra forskellige forvaltningsområder, hvordan forandringer i rammer for velfærden kan påvirke implementeringen af sundhed på tværs

Annonce
Annonce

Annonce