Indhold

Konference om sundhedsanalyser - inspiration til analyser og udnyttelse

KL og COK afholdte den 25. oktober 2016 konference om sundhedsanalyser, der gav inspiration til analyser og udnyttelse af data.

Konferencen handlede om, hvordan eksisterende data kan bringes i anvendelse, og gav deltagerne inspiration til analysetemaer relateret til fremtidige kommunale sundhedsopgaver, analyser som styringsredskab og sundhedsøkonomiske analyser. Konferencen bød også på status for sundhedsdataprogrammet og rammer i lovgivningen for analysearbejdet. Endelig var der mulighed for at dele erfaringer om konkrete analyser og opgørelser og hvordan, de har kunnet anvendes. 

På konferencen deltog ca. 150 deltagere fra omkring 70 kommuner samt enkelte regioner og styrelser. Programmet var sammensat af oplæg fra bl.a. kommunale ledere, forskere fra danske forskningsinstitutioner, sundhedsdatastyrelsen samt KL.

Konferencen var et forum, hvor kommunale sundhedsanalytikere kunne få viden og inspiration samt udveksle idéer til analyser på sundhedsområdet med fokus på mulighederne for analyser.

Annonce
Annonce

Annonce