Indhold

Samarbejde om borgernes sundhed og arbejdsmarkedsparathed

Center for Forebyggelse i praksis inviterede sundheds- og beskæftigelsesområdet til en fælles temadag.

For en del ledige er fysik og psykisk sygdom en væsentlig barriere for tilknytning til arbejdsmarkedet. Kan et styrket samarbejde mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet bidrage til både at styrke borgernes arbejdsmarkedsparathed og sundhed?

Formålet med temadagen var at undersøge, etablere og videreudvikle samarbejdet mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet med udgangspunkt i udvalgte anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

På temadagen fik deltagerne viden om og inspiration til, hvordan sundheds- og beskæftigelsesområdet kan samarbejde om at øge borgernes sundhed og arbejdsmarkedsparathed.

Temadagen vekslede mellem oplæg, idéudvikling og gruppedrøftelser:

  • Udfordringer og trends i beskæftigelsespolitikken med relevans for sundhedsområdet v/ chefkonsulent Camilla Treldal Jørgensen, Arbejdsmarked og Erhverv, KL
  • Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker med relevans for beskæftigelsesområdet v/ konsulent Lene Dørfler, Center for Forebyggelse i praksis, KL
  • De gode kommunale erfaringer - erfaringsudveksling om aktuelle sundhedsindsatser i beskæftigelsesindsatsen
  • Drøftelser af vilkår og potentialer for samarbejdet mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet
  • Workshop med fokus på udvikling af samarbejdet med afsæt i anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

Materiale fra dagen

Annonce
Annonce

Annonce