Indhold

Kommunen som sundhedsfremmende arbejdsplads - potentialer for reduktion af social ulighed i sundhed

Temadagen blev gennemført i samarbejde med Sund By Netværkets temagruppe ’Sundhedsfremme på arbejdspladsen’, Center for Forebyggelse i praksis og KL’s kontor: Generelle overenskomstforhandlinger.

Fokus for temadagen var kommunale arbejdspladser med mange kortuddannede medarbejdere og kommunernes muligheder for at benytte egne arbejdspladser som sundhedsfremmende arena. Det handlede både om konkrete tiltag i relation til arbejdet med kost, rygning, alkohol, fysisk aktivitet og mental sundhed og om, hvordan kommunen mere overordnet kan arbejde strategisk med sundhedsfremme for at fremme medarbejdernes sundhed og reducere social ulighed i sundhed.

Temdagen indeholdt oplæg, drøftelser og erfaringsudvekslinger om:

  • Potentialet i at bruge arbejdspladsen som sundhedsfremmende arena i forhold til at reducere social ulighed i sundhed
  • Muligheder for skabe bedre sammenhæng mellem HR, arbejdsmiljø og den borgerrettede sundhedsindsats i kommunen ved brug af forebyggelsespakkerne og KL/KTO aftalen om Trivsel og Sundhed 
  • Sundhedsledelse som strategisk værktøj og hvad skal der til for at kunne implementere i egen kommune
  • Konkrete eksempler om sundhedsfremme på kommunale arbejdspladser med mange kortuddannede medarbejdere

Målgruppen var chefer, konsulenter og planlæggere der arbejder strategisk med borgerrettet sundhed og arbejdsmiljø/HR.

Materiale fra dagen

Annonce
Annonce

Annonce