Indhold

Småtspisende ældre – symposium

Ernæringsrigtig mad og appetitvækkende måltider rummer et stort potentiale for at bevare og genopbygge funktionsevnen hos ældre. Center for Forebyggelse i praksis faciliterede den 23. januar et symposium om emnet.

Formålet med dagen var at bringe forskere, kommuner og erhvervsliv sammen for fra forskellige arbejdsfelter at drøfte, hvilke muligheder, der er for at udvikle den kommunale service og at afdække områder, hvor der er brug for mere forskning og produktudvikling.

Tre spørgsmål var gennemgående i løbet af dagen: 

  • Hvordan kan maden produceres og leveres, så den imødekommer de ældres smag, fysiologiske behov og samtidig holder de kommunale budgetter?
  • Hvordan sikrer vi, at medarbejderne reagerer hensigtsmæssigt på ændringer i de ældres ernæringstilstand (kompetencer, redskaber og organisering)?
  • Hvordan skabes rammer for måltidet, der fremmer appetitten og lysten til at kunne mestre eget liv?

Spørgsmålene blev belyst med en række korte oplæg og drøftelser i plenum af mulighederne for at fremme en god ernæringstilstand hos ældre. Både de gode eksempler på løsninger, der allerede fungerer i kommunerne, og hvor der er brug for mere forskning og produktudvikling til at kunne udvikle den kommunale service.

Materiale fra dagen

Annonce
Annonce

Annonce